Kontakt

Namn:

E-post:

Gitte Lind, ordförande

Margaretha Eriksson, vise ordförande

Jensy Elvung, kassör

Eva Kraemer Karlsson, sekreterare

Paula Engman

Cecilia Sandgren

Lena Dahlman

Anne Johansson suppleant

Nicke Grozdanovski suppleant

Håkan Elvung, webmaster